پک ایکون های کاربردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

استفاده به عنوان مرجع


icon_set_2_icon-1020xe8003
icon_set_2_icon-1030xe8013
icon_set_2_icon-1050xe8033
icon_set_2_icon-1060xe8043
icon_set_2_icon-1070xe8053
icon_set_2_icon-1080xe8063
icon_set_2_icon-1090xe8073
icon_set_2_icon-1100xe8083
icon_set_2_icon-1110xe8093
icon_set_2_icon-1120xe80a3
icon_set_2_icon-1040xe80b3
icon_set_2_icon-1140xe80c3
icon_set_2_icon-1150xe80d3
icon_set_2_icon-1160xe80e3
icon_set_2_icon-1170xe80f3
icon_set_2_icon-1180xe8103
icon_set_3_restaurant-10x0041
icon_set_3_restaurant-20x0042
icon_set_3_restaurant-30x0043
icon_set_3_restaurant-40x0044
icon_set_3_restaurant-50x0045
icon_set_3_restaurant-60x0046
icon_set_3_restaurant-70x0047
icon_set_3_restaurant-80x0048
icon_set_3_restaurant-90x0049
icon_set_3_restaurant-100x004A
icon_set_3_restaurant-110x004B