تور های ایران

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موزه اصفهان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۱۵.۰۰۰ تومان۲۰.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات

تور تخت جمشید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۱۰.۰۰۰ تومان۱۵.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات

تور هرمز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۱۵.۰۰۰ تومان۲۰.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات

تور صحرانوردی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۴۰.۰۰۰ تومان۵۰.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات

تور دماوند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۴۰.۰۰۰ تومان۵۰.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات

تور معبد هندو ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است....

 • جدول زمانی

  از شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر
  پنجشنبه ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ بعد ظهر
  جمعه تعطیل
 • آدرس

  اصفهان ـ خیابان استانداری ـ کاخ موزه چهلستون
 • زبان ها

  انگلیسی - فرانسوی - چینی - روسی - ایتالیایی
 • پارکینگ

  پارکینگ شماره ۱
  پارکینگ شماره ۲
  پارکینگ شماره ۳
 • حمل و نقل

  مترو: خط شماره (۳)
  اتوبوس: ۲۴, ۲۶, ۴۵, ۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۶۰
۴۰.۰۰۰ تومان۵۰.۰۰۰ تومانهر نفر

جزئیات